En minut

Vad händer under en minut på internet?

Courtesy of: Visual Capitalist