Atea Q2

Atea Q3 2016

Q3 2016 bästa Q3 resultatet och ökad omsättning problemen i Danmark ser förbättringar
Webcast börjar (26:30 min).

Q2 2016