Aktiespararen

Vad händer om du skulle följa Aktiespararens köp rekommendationer?

Grafen visar snitt avkastningen under ett år om du hade köpt på öppningen dagen
som rekommendationen blev offentlig.

Aktiespararens köp rekommendationer vs OMXSPI

(Data samlades från aktiespararen #8-2015 till #9-2016)