ISM Index

ISM inköpschefsindex för industrin steg till 56 (54,5) i Januari. Väntat var ett index på 55.

ISM indexet kommer från "The Institute for Supply Management’s"
Den tas fram genom att fråga inköpare och säljare hur det upplever förhållanden på
marknaden under månaden jämfört med förgående månad. Ett tal över 50 är tillväxt
och därmed ett tal under 50 försämring.


source: tradingeconomics.com

Varför ska du bry dig om ISM Index?