Nästa Ekonomiska Bubbla

För mer info finns denna legendar på Financial Crisis Observatory hemsida:

http://www.er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html